ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οργάνωση και Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας - Π.Δ. 584/1985 (Α΄-204)

  1. Είναι γνωστό στο αστυνομικό προσωπικό ότι τα ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 584/1985 (Α-204) «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. Η υποχρέωση των ασθενών και κατ’ επέκταση των νοσηλευομένων αστυνομικών να ενημερώνουν την Υπηρεσία τους για την ασθένειά τους ή την επικείμενη νοσηλεία τους, προκύπτει ευθέως από τις διατάξεις των άρθρων 35 - 41 του ως άνω π.δ/τος, στις οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και οι αρμοδιότητες των Διοικητών των Υπηρεσιών, αναφορικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού τους.
  2. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Ασθένεια αδειούχων» του π.δ. 27/1986 (Α΄-11), επεκτείνεται η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας και στις περιπτώσεις εκείνες που το αστυνομικό προσωπικό διανύει οποιαδήποτε άδεια, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου π.δ/τος και ασθενήσει ή έχει ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης.
  3. Παρά ταύτα, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός αστυνομικών, κυρίως κατά τις ημέρες που δεν έχει διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, εισάγεται έκτακτα σε νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση ή χειρουργική επέμβαση, παραλείποντας να αναφέρουν τούτο εγκαίρως στην Υπηρεσία τους, αν και μπορούν να το πράξουν στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργείται ανωμαλία κατά την εκτέλεση ή τον προγραμματισμό της υπηρεσίας, αφετέρου να μην ενημερώνονται εγκαίρως τα κεντρικά ή τα περιφερειακά Ιατρεία, όπου αυτά υπάρχουν, προκειμένου να προβούν στις προβλεπόμενες, από τον Υγειονομικό Κανονισμό και τις διαταγές της Υπηρεσίας, ενέργειες.
  4. Παρέπεται να λεχθεί ότι η παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης από το προσωπικό, που αντικειμενικά και χωρίς κίνδυνο για την υγεία του, μπορεί να προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας του, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία σοβαρών υπηρεσιακών προβλημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, θεμελιώνει την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1, περίπτ. κα΄, του π.δ. 120/208(Α-182), σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 35-41 του π.δ. 584/1985 και άρθρου 19 του π.δ. 27/1986.

- Εξυπακούεται ότι σε όλως έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα ( π.χ. καρδιακό επεισόδιο, τροχαίο ατύχημα) η ενημέρωση της Υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από τον ίδιο όταν τούτο καταστεί εφικτό.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…